Inrapportera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (första)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från 1 januari 2024 övertar kommunerna ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar. Senast 2027 ska alla hushåll ha förpackningsinsamling nära bostaden, så kallad fastighetsnära insamling.

Inför övertagandet behöver vi veta

  • hur förpackningsinsamlingen organiseras hos er idag
  • när ni har tänkt att införa fastighetsnära insamling av förpackningar
  • om det finns en samlokaliserad verksamhet som delar avfallsutrymme och behållare med hushållen.

Denna e-tjänst kan användas av dig som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening. Om du ansvarar för flera fastigheter ska du skicka in uppgifterna per respektive fastighet.

Har du många fastigheter?

Om du har fler än fem fastigheter kan du istället skicka in uppgifterna sammanställda i exempelvis en Excel-fil. Du kan ladda hem en mall genom att klicka på knappen "Hämta blankett". Skicka den ifyllda filen till... XXXXXXXXXX 

Läs mer på vår hemsida Auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus

Frågor om e-tjänsten

Teknikförvaltningens kundtjänst
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kundnummer
  • Anläggningsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa