Inrapportera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från 1 januari 2024 övertar kommunerna ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar. Senast 2027 ska alla hushåll ha förpackningsinsamling nära bostaden, så kallad fastighetsnära insamling.

Inför övertagandet behöver vi veta

  • hur förpackningsinsamlingen organiseras hos er idag
  • när ni har tänkt att införa fastighetsnära insamling av förpackningar
  • om det finns en samlokaliserad verksamhet som delar avfallsutrymme och behållare med hushållen.

Denna e-tjänst kan användas av dig som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening. Du fyller i uppgifterna för samtliga fastigheter i den excelmall som du hämtar på den här sidan.  Den ifyllda filen måste bifogas i etjänsten.

Hämta excelmall: Inrapportera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Läs mer på vår hemsida Auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus

Frågor om e-tjänsten

Teknikförvaltningens kundtjänst
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kundnummer
  • Anläggningsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa