Specialkost - avbeställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Huvudansvaret för barnets/elevens specialkost ligger alltid hos vårdnadshavare. Avbeställning av specialkost ska göras vid byte av förskola/skola eller förändrat behov av specialkost. Ny beställning av specialkost görs därefter i följande e-tjänst: Specialkostbeställning. Tänk på att göra den nya specialkostbeställningen i god tid inför terminsstart.

Frågor om e-tjänsten

Malin Karlsson
malin.karlsson03@edu.gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Barn och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa