Olovlig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Här anmäler du om du misstänker att en byggnad eller åtgärd har utförts utan lov.

 

Frågor om e-tjänsten

Enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
registrator-bn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa