Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till din bygglovsansökan ska du alltid bifoga en situationsplan, en karta där du ritar in det du vill bygga. Underlaget till kartan kan vara:

  • Nybyggnadskarta – tas fram av Region Gotland på beställning. Kartan är giltig i tre år.
  • Karta av enklare typ – som kopia av förrättningskarta från Lantmäteriet eller utdrag ur Lantmäteriets Fastighetskarta

Rådgör alltid med kundtjänst bygglov så att du väljer rätt typ av karta.

Om du behöver en nybyggnadskarta ska du även ange vilken typ av karta som krävs: A eller B.

Mer information och aktuella kostnader hittar du på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa