Kontrollansvarig - anmälan av certifierad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du en kontrollansvarig (KA) till ett befintligt bygglovsärende.

Kontrollansvariga certifieras av Boverket. 

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss.
Kontaktuppgifter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
registrator-mbn@gotland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa