Utstakning och lägeskontroll - beställning av

LÄS MER

Här kan du beställa utstakning och lägeskontroll för ditt byggprojekt.

Mer information hittar du på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa