Attefallshus - anmälan nybyggnad

LÄS MER

Här anmäler du att du vill bygga ett attefallshus.

Attefallshus får du bygga på en tomt där det redan finns ett bostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får du alltså inte bygga ett attefallshus där.

Ett attefallshus får användas som komplementbostadshus (fritids- eller permanentbostad) eller som komplementbyggnad, till exempel förråd, gäststuga eller garage. Den totala byggnadsarean får vara maximalt 30 kvadratmeter. 

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Miljö- och byggnämnden och vänta på att få ett startbesked innan du börjar bygga. Attefallshus får inte heller byggas överallt på Gotland.

Tänk på att alla enskilda ritningar ska laddas upp som separata handlingar i e-tjänsten (plan, fasad, sektion etc.). Detta gäller dock ej för andra flersidiga dokument såsom brandskyddsdokumentationer, antikvariska förundersökningar och produktblad med mera.

Läs mer om om vad som gäller i ditt område under Attefallshus:

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss.

Kontaktuppgifter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa