Lämna synpunkter

LÄS MER

Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten, därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. Tänk på att en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut.

Om du vill lämna synpunkter som gäller din eller dina närståendes upplevelser och erfarenheter i kontakt med vården rekommenderar vi att du istället läser vidare och lämnar dina synpunkter via  Om du inte är nöjd med vården - 1177

Offentlighet och sekretess

  • E-post och andra handlingar som lämnas in är allmän handling.
  • Det innebär att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet, förutsatt att det inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket. Att logga in är inte relevant om du avser vara anonym.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa