Inrättande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde - ansökan om

LÄS MER

Ansök om enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde.

Ansökan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen innan ny brunn anläggs. Borrning/grävning får inte påbörjas innan tillstånd erhållits.

Brunnsprotokoll och vattenanalys ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen inom 4 veckor eller enligt särskilda överenskommelser efter att brunnen anlagts.

Vid brunnsborrning på Gotland är det viktigt att inte borra så djupt att borrhålet når underliggande saltvattenskikt. Vid olägenhet som exempelvis saltinträngning kommer krav på tätning av borrhål att ställas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa