Inrättande av enskild vattentäkt - Anmälan/ansökan om

LÄS MER

Anmälan/ansökan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen innan ny brunn anläggs. Borrning/grävning får inte påbörjas innan beslut erhållits.

Tänk på att vara ute i god tid med din anmälan/ansökan.

Anmälningsplikt för att anlägga vattentäkt gäller över hela Gotland från 1 april 2022, enligt nya lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter.

Inom vissa vattenskyddsområden (VSO) gäller även tillståndsplikt för att anlägga vattentäkt, enligt vattenskyddsföreskrifter (t ex inom VSO för Visby, Bästeträsk och Åminne). Denna E-tjänst gäller även för detta och du kryssar då i rutan att du är inom VSO. Då beaktas både hälsoskyddsföreskrifterna och vattenskyddsföreskrifterna i ett och samma tillståndsärende.

För att se vad som gäller just i ditt område, se information om Gotlands vattenskyddsområden. Om du är osäker kontakta enhet miljö och hälsoskydd.

Vid brunnsborrning på Gotland är det viktigt att inte borra så djupt att borrhålet når underliggande saltvattenskikt. Vid olägenhet som exempelvis saltinträngning kommer krav på tätning av borrhål att ställas.

Mer information om anmälan/ansökan om vattentäkt finns här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa