Insatser enligt LSS - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna din ansökan om insats enligt LSS. För att använda e-tjänsten krävs att du loggar in med e-legitimation. Som alternativ till e-tjänsten finns en blankett som skrivs ut och skickas in till adress angiven på blanketten.

Vi kommer att ta kontakt med dig när vi påbörjar utredningen av din ansökan.

Mer om stöd till personer med funktionsnedsättning:

Region Gotlands webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Vid ansökan gällande barn måste båda vårdnadshavarna ha e-legitimation
  • Läkarutlåtande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa