Insatser enligt LSS - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna din ansökan om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läs mer här om de olika LSS insatserna och om de tre olika personkretsarna

Läs mer om stöd till personer med funktionsnedsättning

För att använda e-tjänsten krävs att du loggar in med e-legitimation. Som alternativ till e-tjänsten finns en blankett som skrivs ut och skickas in till adress angiven på blanketten.

Vi kommer att ta kontakt med dig när vi påbörjar utredningen av din ansökan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Vid ansökan gällande barn måste båda vårdnadshavarna ha e-legitimation
  • Läkarutlåtande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa