Bussiga kortet - ansökan om avgiftsfria bussresor för ungdomar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om Bussiga kortet till dig själv eller till ditt barn.

Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med den 30 juni det år man fyller 20 år. Kortet berättigar till avgiftsfria resor på landsbygden på Gotland under hela året, dock inte för resor i stadstrafik samt närtrafiken.

Du måste vara myndig och logga in med e-legitimation. Det nya kortet skickas till din folkbokföringsadress.

Första kortet är gratis. Ersättningskort kostar 100 kr, men är gratis om ditt/ditt barns gamla kort slutar att fungera trots att det är i gott skick.

Bestämmelser:

  • Bussiga kortet är en värdehandling och skall användas i flera år.
  • Kortet kan dras in om eleven fuskar med kort.
  • Kortet kan dras in om eleven uppträder störande på bussen och inte åtlyder förarens tillsägelse.
  • Kortet kan dras in om eleven gör någon form av skadegörelse i bussen.
  • Ersättningskort för tappat eller förstört kort kostar för närvarande 100 kr vid busstation eller vid utskick och fakturering .
  • Kortet planeras att kunna användas under ytterligare ett antal läsår och därför är det viktigt att kortet hanteras/förvaras på ett säkert sätt.

Barn och ungdomar med skyddade personuppgifter

Är du vårdnadshavare till ett barn med skyddade personuppgifter? Använd inte denna blankett eller e-tjänst utan ring vår kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 för mer information.

 

Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa