Utökad bygglovsplikt i Visby innerstad

LÄS MER

I Visby innerstad gäller utökad bygglovsplikt vilket innebär att man behöver söka bygglov för att underhålla eller ändra byggnader, murar och plank samt för att fälla träd.

En förutsättning för att miljön i innerstan ska bibehålla sin särart är att man underhåller bebyggelsen med traditionella material och metoder. Då mår husen bäst och kan bevaras på lång sikt.

Syftet med bygglov är att säkerställa att rätt material och metoder används vid underhåll och ändring samt att karaktärsträd återplanteras. I ansökan ska det därför framgå vad som ska göras, på vilket sätt och med vilka material och metoder det ska göras samt hur det som finns där idag är beskaffat.

Läs mer på region Gotlands webbplats:

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss.
Kontaktuppgifter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa