Förseningsersättning i Gotlands kollektivtrafik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förseningsersättning gäller för betalande resenärer.

Om du blir minst 20 minuter försenad till resmålet på grund av förseningar i busstrafiken eller fel i regionens information och det inte finns alternativa resmöjligheter med kollektivtrafikens bussar har du rätt till kompensation om regionen beslutat godkänna ersättningskravet.

Förseningsersättning utgår enligt gällande lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Du måste kunna styrka dina faktiska utlägg för taxi eller bil till följd av försening.

Utförligare information finns på Region Gotlands webbplats:

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa