Fett-/oljeavskiljare - anmälan efter installation

LÄS MER

Då du installerat en fett- eller oljeavskiljare måste du anmäla detta till Region Gotland.

Mer information hittar du på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa