Vatten- och avloppsanslutning - ansökan

LÄS MER

Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Vatten släpps på när anläggningsavgiften är betald, samtliga uppgifter är inlämnade och vattenmätare är uppsatt. För särskilda tjänster som sprinkler, provisoriska serviser m.m. utgår avgift enligt VA-taxa.

Vid inkoppling till den allmänna spillvattenanläggningen glöm ej att anmäla sluttömning av egen anläggning till kundtjänst, e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller telefon 0498-26 90 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa