Försörjningsstöd - ansökan

LÄS MER

Om du själv inte har möjlighet att klara din försörjning kan du söka ekonomiskt stöd för att få en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll.

  • Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd eller om det är mer än 6 månader sedan du senast ansökte om försörjningsstöd måste du först kontakta stöd- och försörjningsenheten på telefon 0498-26 33 67.
  • Om du redan har försörjningsstöd och lämnar in en återansökan kan du gå direkt till e-tjänsten via den gröna knappen.
  • Du kan söka försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat in din ansökan för en månadsperiod stängs e-tjänsten för nya ansökningar från dig och öppnar igen 16 dagar innan nästa månadsperiod börjar.
  • Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans.

Mer information om försörjningsstöd hittar du på Region Gotlands webbplats:

 

Frågor om e-tjänsten

Individ- och familjeomsorgen
forsorjningsstod@gotland.se
0498-26 88 19

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland