Arkitekturpris - nominering

LÄS MER

Nu kan du skicka in ditt förslag på en byggnad eller plats som du tycker förtjänar att bli uppmärksammad. Arbetsgruppen för Arkitekturpriset utvärderar sedan ditt förslag utifrån tävlingens kriterier. Arbetsgruppen gör sedan ett urval av egna och inkomna förslag och de bidrag som kvalificerar sig blir nominerade till tävlingen.

Byggnaden eller platsen ska ha blivit färdigställd under 2018, 2019 eller 2020.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa