Arkitekturpris - nominering

LÄS MER

Nu kan du skicka in ditt förslag på en byggnad eller plats som du tycker förtjänar att bli uppmärksammad. Arbetsgruppen för Arkitekturpriset utvärderar ditt förslag utifrån uppsatta kriterier. Arbetsgruppen gör sedan ett urval av egna förslag och inlämnade förslag. De bidrag som kvalificerar sig blir slutligt nominerade till priset.

Byggnaden, projektet eller platsen ska ha blivit färdigställd under 2019, 2020 eller 2021.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa