Trädfällning - önskemål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en önskan om att vi ska fälla träd som står på Regionens mark? Då ska du fylla i en ansökan om trädfällning. Ansökan skickas sedan för handläggning och beslut om eventuella åtgärder. Bedömning utförs av regionens arbetsledare på parkenheten.

Din ansökan kommer att besvaras få fort som möjligt och senast inom en månad efter det att din ansökan inkommit. Under parkenhetens högsäsong, sommarmånaderna, kan ett beslut om din ansökan dröja längre än en månad.

Läs mer om trädfällning på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa