Personuppgifter - utdrag, ändring och radering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få ett utdrag på de personuppgifter som Region Gotland tillhandahåller om dig. Du har även rätt att begära rättning av personuppgifter som är felaktiga. Slutligen har du också rätt att begära radering av personuppgifter som Region Gotland tillhandahåller om dig, med undantag av uppgifter som sparas av lagstöd.

I e-tjänsten kan du göra en begäran åt dig själv eller ett barn du är vårdnadshavare för. Vill du göra en begäran för en annan person som företrädare med fullmakt eller som god man måste du besöka Region Gotlands reception på Visborgsallén 19 i Visby och kunna identifiera dig som sådan.

Du kan läsa mer om hur Region Gotland hanterar personuppgifter på Region Gotlands webbplats:

Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa