Personuppgifter - utdrag, ändring och radering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), även kallad GDPR har du rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter som Region Gotland har om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller en korrigering av personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga respektive rätt att begära radering av personuppgifter, dock med undantag av de personuppgifter som Region Gotland måste spara med stöd av exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Arkivlagen (1990:782).

I e-tjänsten kan du göra en begäran åt dig själv eller ett barn du är vårdnadshavare för. Vill du göra en begäran för en annan person som företrädare med fullmakt eller som god man måste du besöka Region Gotlands reception på Visborgsallén 19 i Visby och kunna identifiera dig som sådan.

När du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. Du behöver inte själv meddela Region Gotland att du har flyttat. Region Gotland får automatiskt uppgift om din nya adress från Skatteverket.

Du kan läsa mer om hur Region Gotland hanterar personuppgifter på Region Gotlands webbplats:

Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa