Personuppgifter - registerutdrag, rättelse och radering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), även kallad GDPR har du rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter som Region Gotland har om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller en korrigering av personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga respektive rätt att begära radering av personuppgifter, dock med undantag av de personuppgifter som Region Gotland måste spara med stöd av exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Arkivlagen (1990:782).


Observera att du behöver ha gjort ett registerutdrag först för att vi ska kunna hantera en begäran om radering.


Tänk på att en rättelse enligt GDPR inte avser adressändring eller byte av e-postadress.
Adressändring gör du via Skatteverket. Region Gotland får automatiskt uppgift om din nya postadress från Skatteverket. Region Gotland har inte något samlat register över e-postadresser, så om du har bytt e-postadress behöver du kontakta de instanser inom Region Gotland som du brukar få information från via e-post eller varit i kontakt med i ett ärende.


I e-tjänsten kan du göra en begäran åt dig själv eller ett barn du är vårdnadshavare för. Vill du göra en begäran för en annan person som företrädare med fullmakt eller som god man måste du besöka Region Gotlands reception på Visborgsallén 19 i Visby och kunna identifiera dig som sådan.


Du kan läsa mer om hur Region Gotland hanterar personuppgifter på Region Gotlands webbplats:
Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa