God man eller förvaltare - redogörelse för utfört uppdrag

LÄS MER

Redogörelsen kan vara en bilaga till års- och  sluträkningen. Tänk på att alla uppgifter måste fyllas i.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa