Tillstånd för offentlig plats - ansöka

LÄS MER

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats, ordna allmän sammankomst, offentlig tillställning och driva hotell- och pensionatverksamhet. Det kan även krävas tillstånd för användning av pyrotekniska varor och försäljning av dyrkverktyg.