Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - läkarintyg till ansökan

LÄS MER

Lämna läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Beslut om parkeringstillstånd fattas av handläggare på teknikförvaltningen. Region Gotlands beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan överklagas till Länsstyrelsen.

Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland