Nyttoparkeringstillstånd -ansökan

LÄS MER

Ansök om nyttoparkeringstillstånd som hantverkare eller annan med särskilda behov i arbetet. Ett nyttoparkeringskort ger innehavaren rätt att parkera tre (3) timmar i följd på parkeringsplatser där kortare parkeringstid gäller , samt på plats där enligt lokal trafikföreskrift parkeringsförbud råder.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland