Färdtjänst och sjukresor - utlåtande

LÄS MER

Ge intyg för sjukresor eller utlåtande för färdtjänst. Bedömning av rätten till färdtjänst görs av handläggare på Region Gotland. För att vi ska kunna göra en så riktig bedömning som möjligt behöver vi ett medicinskt utlåtande som utförligt beskriver diagnosen och hur den påverkar personen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland