Solarium - anmälan enligt strålskyddslagen

LÄS MER

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Syftet med anmälan är att få kännedom om nya verksamheter, kunna göra en bedömning av verksamheten och ha möjlighet att förhindra att människor utsätts för risker i samband med solariebesök. Läs mer på Region Gotlands webbplats

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa