Solarium - anmälan

LÄS MER

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Syftet med anmälan är att få kännedom om nya verksamheter, kunna göra en bedömning av verksamheten och ha möjlighet att förhindra att människor utsätts för risker i samband med solariebesök. Läs mer på Region Gotlands webbplats

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se