Miljöfarlig verksamhet - anmäl

LÄS MER

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1:10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) och ansökan om miljöfarlig verksamhet enligt vattenskyddsföreskrifter.

Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se