Miljöfarlig verksamhet - anmäl

LÄS MER

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1:10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) och ansökan om miljöfarlig verksamhet enligt vattenskyddsföreskrifter.

Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland