Diarium - sök

LÄS MER

I sökportalen visas ett utdrag av Region Gotlands ärenden och handlingar som är offentliga. Vill du ta del av diarieförda allmänna handlingar, kontakta regionens gemensamma registratur.

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysning och registratur - Region Gotland
regiongotland@gotland.se
0498-26 90 00