IP Skogen och Mobila anläggningen - bokning

LÄS MER

IP Skogen (idrottsplats skogen) består av materiel som hyrs ut enligt en prioriteringsordning till:
1, Orienteringssporten
2, Skidsporten
3, Övriga registrerade föreningar. Ej privatpersoner eller företag.

Förutom IP Skogens materiel, har kultur- och fritidsförvaltningen en mängd annat materiel som hyrs ut under namnet "Mobila anläggningen".

Läs mer om avgifterna på Region Gotlands webbplats:

 

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen