Resestöd - Idrott

LÄS MER

Idrottsföreningar och idrottsförbunden (SDF) ansöker om resestöd på RF-SISU Gotlands resebidragssida: https://rf-sisu.resebidrag.se/

Ansökan görs i efterhand senast den 15 februari respektive 15 juli varje år.

De samlade bestämmelserna för stödet finns här: https://rf-sisu.resebidrag.se/bestammelser/

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen