Resestöd - Idrott

LÄS MER
Vem kan få stöd?
Föreningen/organisationen ska:
1. vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
2. ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag distriktsorganisationer och stiftelser
3. följa antagna skriftliga stadgar
4. ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer; revisor ska vara myndig
5. inneha plusgiro- eller bankgirokonto alternativt bankkonto
 
Stöd ges inte för tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller liknande
förekommer.

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen