1177 Vårdguidens e-tjänster

LÄS MER

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Mer information om e-tjänsterna hittar du på 1177 Vårdguidens webbplats:

1177 Vårdguidens information om e-tjänster

Frågor om e-tjänsten

Magne Hovland
magne.hovland@gotland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation