Lovaktivitet för barn mellan 6-15 år - Redovisning för bidrag

LÄS MER

Redovisning av utförd lovaktivitet där bidrag har beviljats och använts.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
registrator-gvn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsämnden