Utförandeintyg för enskilt avlopp

LÄS MER

Lämna in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning. 

Utförandeintyget ska skickas in när avloppsanläggningen är färdigställd.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss.
Kontaktuppgifter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
klartvatten@gotland.se
0498-26 95 90

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa