Enskild avloppsanläggning - anmälan/ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om enskild avloppsanläggning.

  • Fackkunskaper inom området behövs för att kunna genomföra ansökan. Ej inskickat ärende kan sparas och återupptas om du behöver konsultera med utförare eller annan sakkunning.
  • Fyll i ansökan så utförligt som möjligt för att slippa kompletteringar. En komplett ansökan handläggs fortare.
  • Situationsplan måste finnas tillgänglig och kunna bifogas för att ansökan/anmälan ska kunna skickas in.
  • Invänta tillstånd från oss innan ni gräver avloppet.
  • För taxa och mer information, besök Region Gotlands hemsida.
  • Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs, exempelvis avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen med mera, samt att se till att det finns framkomlig väg för slamtömningen.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa