Enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Anmälan/Ansökan om enskild avloppsanläggning.

  • Fackkunskaper inom området behövs för att kunna genomföra ansökan. Ej inskickat ärende kan sparas och återupptas om du behöver konsultera med utförare eller annan sakkunning.
  • Fyll i ansökan så utförligt som möjligt för att slippa kompletteringar. En komplett ansökan handläggs fortare.
  • Situationsplan måste finnas tillgänglig och kunna bifogas för att ansökan/anmälan ska kunna skickas in.
  • Invänta tillstånd från oss innan ni gräver avloppet.
  • Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs, exempelvis avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen med mera, samt att se till att det finns framkomlig väg för slamtömningen.
  • Vi tar betalt för att handlägga ansökan om enskild avloppsanläggning. Taxan hittar du här.
  • För  mer information, besök Region Gotlands hemsida.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa