Reducering av avgift vid dubbla boendekostnader - ansökan

LÄS MER

Om du har dubbla bostadskostnader vid inflyttningen till särskilt boende och inte kan betala båda bostadskostnaderna, har du möjlighet att ansöka om reducering av hemtjänstavgift och måltidsavgift inom det särskilda boendet.
Om du vid flytt till bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen har dubbla bostadskostnader kan du ansöka om reducering av hemtjänstavgift.

Mer information finns tillsammans med blanketten.

 

Blanketten lämnas till biståndshandläggare eller skickas till:

Socialförvaltningen
Avgiftsteamet
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningens avgiftshandläggare
0498-20 46 21

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland