Vuxenutbildning - begäran om betygsdokument

LÄS MER

Begär ut betygsdokument från vuxenutbildningen på Gotland.

Använd blanketten för att begära ut betygsdokument för pågående eller nyligen avslutade studier inom vuxenutbildningen. Om du söker äldre betygshandlingar kan du beställa de från regionarkivet via den här e-tjänsten:

Beställ betygshandlingar från regionarkivet

Frågor om e-tjänsten

Kompetenscentrum
kompetenscentrum@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Region Gotland