Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid en varaktig funktionsnedsättning kan du som privatperson ansöka om bidrag för anpassning av bostaden, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller om du innehar den som bostads- eller hyresrätt. Behovet av bostadsanpassning ska styrkas av den sökande med ett intyg utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet för dig. Det kan handla om att förflytta dig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta dig  in i och ut ur bostaden. Bidrag för bostadsanpassning kan inte ges för särskilt boende för äldre, gruppbostad eller servicebostad. Det är i första hand personen med funktionsnedsättning som själv ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För att ansöka åt någon annan krävs att du är antingen hushållsmedlem, god man, förvaltare eller ombud med fullmakt.


Ägarmedgivande
Om du inte äger din bostad, eller om du äger den tillsammans med någon annan, behöver du kontakta fastighetsägaren och få medgivande om att göra anpassningarna och om att du inte är skyldig att återställa bostaden  vid flytt. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. Du ansvarar själv för kontakterna med din fastighetsägare, men Region Gotland behöver få in ett medgivande. Använd den här blanketten för att få ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren:

Blankett för ägarmedgivande
 

Medgivande från nyttjanderättshavare
Om någon mer eller någon annan än du står för hyreskontraktet eller står som bostadsrättsinnehavare behöver du få ett medgivande från den/de andra personerna (nyttjanderättshavare) om att göra anpassningar i bostaden. Använd den här blanketten för att få ett skriftligt medgivande från den eller de personerna:

Blankett för medgivande från andra nyttjanderättshavare

 

Ifyllda blanketter och intyg scannas eller fotograferas och bifogas i e-tjänsten. Handläggning påbörjas först när vi fått in de intyg och medgivanden som krävs.

Mer information om bostadsanpassning hittar du på Region Gotlands webbplats:

Bostadsanpassning

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Vid ansökan gällande barn måste båda vårdnadshavarna ha e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa