Vattenanalys - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På grund av en ökad belastning för sjukvården i och med COVID-19 smittan, har beslut tagits om ett tillfälligt stopp för mottagning av privata vattenprover.
LaboratoriMedicinskt Centrum Gotland behöver mobilisera sina resurser för att i första hand kunna omhänderta patientprover, samt vattenprover från Regionens Tekniska förvaltning.
Vi följer fortlöpande utvecklingen av läget och hoppas att kunna återuppta verksamheten så snart som möjligt.

Vid behov, kontakta oss gärna på vår email: vattenlaboratoriet@gotland.se

Vattenlaboratoriet på Visby lasarett utför ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. Analyser beställs i e-tjänsten och  provtagningsmaterial kommer därefter att skickas ut till angiven adress.

Provinlämning sker direkt till Vattenlab som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén på Visby lasarett). Prover kan lämnas mellan kl 08-12 på måndagar.

Mikrobiologiska analyser kan för närvarande ta upp till två veckor och kemiska analyser upp till tre. Kombinationen mikrobiologiska och kemiska analyser kan alltså ta upp till tre veckor. Om enstaka svar under tiden indikerar otjänligt vatten, kommer kunden omedelbart att kontaktas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Betalkort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa