Utvecklings- och produktionsstöd från Film på Gotland - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utvecklings- och produktionsstöd kan sökas av semiprofessionella och professionella filmare. Utvecklingsstöd utgår med upp till 20 000 kronor och produktionsstöd med upp till 40 000 kronor.

För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:

  • Att filmaren eller producenten är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
  • Att filmen spelas in eller produceras helt eller delvis på Gotland. Det gäller förutom inspelning även t.ex. manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering med mera.
  • Att filmen till sitt innehåll speglar Gotland.

Ansökningstillfällen
Under våren 2024 finns ett ansökningstillfälle med sista ansökningsdag: 31/3
 

Mer information om utvecklings- och produktionsstöd finns på Film på Gotlands webbplats

Film på Gotland strävar efter att minska klimat- och miljöpåverkan och därmed bidra till ett hållbart samhälle. I ansökan ställer vi därför frågan om grön filmproduktion till dig som söker produktionsstöd. Film i Väst har tagit fram checklistor som kan vara ett bra titta på innan inspelning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa