Arbetsstipendium från Film på Gotland - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsstipendium kan sökas av semiprofessionella och professionella filmare med upp till 10 000 kronor. Stipendium kan beviljas högst en gång per år för

  • Inköp av utrustning och material
  • Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet)
  • Resekostnader för konstnärligt arbete, nätverksbyggande samt för att skapa internationella kontakter och utbyten

För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att något eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:

  • Att filmaren är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
  • Att eventuellt projekt spelas in eller produceras helt eller till största delen på Gotland. Det gäller förutom inspelning även t.ex. manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering med mera.

Ansökningstillfällen
Under våren 2024 finns ett ansökningstillfälle med sista ansökningsdag: 31/3
 

Mer information om arbetsstipendium finns på Film på Gotlands webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa