Hygienisk behandling - Anmälan

LÄS MER

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter är tatuering, akupunktur, medicinsk fotvård och piercing (verksamheter som utför behandlingar där huden penetreras som kan innebära risk för blodsmitta). 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa