Hygienisk verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Du ska anmäla din verksamhet om du yrkesmässigt erbjuder hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

 

Anmälan ska göras för varje enskilt organisationsnummer som bedriver anmälningspliktig hygienisk verksamhet.

 

Innan du gör anmälan är det bra om du förberett dina svar om egenkontrollen, så att du kan bifoga dem i anmälan. Du hittar checklistan med frågor om egenkontrollen här: https://gotland.se/hygienverksamhet

 

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och ta fram ett beslut till din verksamhet. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt, för att minska handläggningstiden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa