Pengar i Påse - Ansökan om ungdomsstöd

LÄS MER

Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd som kan sökas av unga 13-25 år. Enskilda, föreningar eller grupper folkbokförda på Gotland. Projekt som söker stödet ska vara initierade av ungdomar. Stödbeloppet är maximerat till 10 000 kr. Beviljas stödet måste du även lämna en redovisning av hur stödet användes. Du kommer att få mer information om detta i samband med beslutet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa