Pengar i Påse - Ansökan om ungdomsstöd

LÄS MER

Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd som kan sökas av unga 13-25 år. Enskilda som är folkbokförda på Gotland kan söka. Projekt som stödet används till ska vara initierade, planerade och genomförda av ungdomar . Stödbeloppet är maximerat till 10 000 kr. Beviljas stödet måste du även lämna en redovisning av hur stödet användes. Du kommer att få mer information om detta i samband med beslutet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa