Pengar i Påse - Redovisning

LÄS MER

När stödet "pengar i påse" har sökts och beviljats måste du lämna en redovisning till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring hur projektet gick och hur stödet användes. Detta gör du i denna e-tjänst. När redovisningen har skickats in och godkänts avslutas ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa