Pengar i Påse - Redovisning

LÄS MER

När stödet "pengar i påse" har sökts och beviljats måste du lämna en redovisning till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring hur projektet gick och hur stödet användes. Detta gör du i denna e-tjänst. När redovisningen har skickats in och godkänts avslutas ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa