Arrangemangsstöd - Redovisning

LÄS MER

Redovisning kan göras från och med att arrangemangsstöd har beviljats och måste lämnas in senast två månader efter arrangemangets slut.

Stöd som betalas ut av Region Gotland granskas av utomstående revision och det är därför väldigt viktigt att tillförlitliga underlag för alla delar av handläggningen kan presenteras. Har du frågor kring redovisningen är du välkommen att kontakta handläggare på telefon:

  • Kulturärenden: 0498-269628
  • Fritidsärenden: 0498-269676

Eller e-post:

Mer information och bestämmelser finns på Region Gotlands webbplats:

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa