Lägenhetsregistrering

LÄS MER

Lägenhetsregistrering skall göras efter att bygglov godkänns för nybyggnation eller renovering av flerbostadshus. Region Gotland fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress.

Om lägenhetsnummer ska fastställas ska fastighetsägaren lämna förslag till sådant nummer.

De uppgifter som ska lämnas är förslag till lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa