Hälsouppgift - elevhälsans medicinska insats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn- och elevhälsan i Region Gotland ber varje år vårdnadshavare till elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 8 att fylla i en hälsodeklaration för barnet. Syftet är att kunna bedöma barnets hälsa och få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar.

Uppgifterna som vi samlar in behandlas enligt Skollagen 2010/800 kap 2 § 27. Skolsköterska och skolläkare som tar del av uppgifterna har tystnadsplikt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa