Anmälan avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Användning av schaktmassor eller annat avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, är enligt miljöbalken att betrakta som en miljöfarlig verksamhet. Det är du som verksamhetsutövare som ska bedöma hur stor risken för förorening är. Om du anser att den är mindre än ringa behöver du inte kontakta oss innan du använder massorna. Om föroreningsrisken är ringa krävs en anmälan som kan göras på blanketten nedan. Om föroreningsrisken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få återanvända massorna i anläggningsändamål.

Vägledning för att bedöma risken finns i Naturvårdsverkets handbok 2010:1

Frågor om e-tjänsten

Miljö-och byggnämnden
registrator-mbn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se