Hämtdagar avfall

LÄS MER

Under rubriken Schema över planerade hämtningar kan du se när sopbilen kommer och hämtar dina sopor.

Abonnemanget måste vara skrivet på den person som loggar in då systemet söker efter personnumret i kundregistret. Är abonnemanget skriven på någon annan i hushållet, eller på ett företag, så får du felmeddelanden.

Frågor om e-tjänsten

Teknikförvaltningens kundtjänst
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Avfallsabonnemang