Social förening - ansökan om verksamhetsstöd

LÄS MER

För att genomföra ansökan om verksamhetsstöd som social förening måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för Kultur- och fritidsförvaltningen.  Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa