Verksamhetsstöd för social förening - ansökan

LÄS MER

Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället viktig verksamhet inom socialt stöd, kan söka verksamhet för kommande år. För att kunna ansöka måste föreningen vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister och ha skickat in kompletta årsmöteshandlingar från det senaste årsmötet. Motivering och verksamhetsplan för nästkommande år kommer att vara det främsta underlaget för bedömningen av föreningens behov av bidrag.

  • Sista ansökningsdatum är 1 november varje år.
  • Regionstyrelsen beslutar om stöd
  • Utbetalning görs efter att kompletta årsmöteshandlingar skickats in
  • Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod
  • För ytterligare upplysningar: skriv till forening@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa