Verksamhetsstöd för social förening - ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om verksamhetsstöd som social förening måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för Kultur- och fritidsförvaltningen. Handlingarna skickas in en gång per år, det vill säga är de redan inskickade efter föreningens senaste årsmöte, behöver de inte skickas igen. Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

  • Sista ansökningsdatum är 1 november varje år.
  • Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stöd på februarisammanträdet och kan utbetalas efter beslut.
  • Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod.
  • För ytterligare upplysningar: skriv till forening@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa