Driftsstöd för föreningsägd idrottsanläggning - ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om driftstöd för idrottsanläggning måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för Kultur- och fritidsavdelningen.

Villkor för driftstöd för idrottsanläggningar:

Organisation som driver egen anläggning kan erhålla bidrag för följande driftkostnader:

 • Vatten
 • Sophämtning
 • El
 • Olja/bensin till maskiner
 • Försäkring på fastighet och fordon
 • Städmaterial
 • Av Regionstyrelsen godkänd arrende/hyresavgift för fastighet samt räntekostnader för befintliga anläggningar

Bidrag kan även erhållas för löpande underhållskostnader för befintliga anläggningar och inventarier.

Bidrag utgår ej för ränta och amorteringar avseende driftkostnader.

 • Sista ansökningsdag för stöd  är den 28 februari varje år.
 • Bidrag betalas ut tidigast 30 april och senast v. 45.
 • Utbetalning sker när föreningens årsmöteshandlingar är komplett inskickade.
 • Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa